Lekari · November 16, 2023

Dr med. Dejan Radojević

Dr Dejan Radojević je specijalista opšte i endokrine hirurgije. Fokusira se na operativno lečenje endokrinih žlezda, opštu hirurgiju i laparoskopsku hirurgiju, radeći u saradnji sa endokrinološkim timom za dijagnostiku i hirurško lečenje endokrinih bolesti i tumora.

Obrazovanje je stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a poseduje i specijalizaciju iz opšte hirurgije i supspecijalizaciju iz endokrine hirurgije. Tokom karijere, radio je u Dermatološkoj ambulanti “Beoderma” i KBC “Dr Dragiša Mišović”. Član je laparoskopskog tima a radio je i kao lekar seniorske košarkaške reprezentacije Srbije.

Aktivno učestvuje u laparoskopskom timu za operacije kao što su holelitijaza, ventralne i preponske kile, apendektomije i intraabdominalni tumori. U sklopu projekta Evropske unije za rano otkrivanje raka u Srbiji, sprovodi kolonoskopski skrining kolorektalnog karcinoma.

Dr Radojević obavlja redovne preglede, koloproktološke preglede i hirurške intervencije. U ambulantnim uslovima primenjuje minimalno invazivne hirurške tehnike, uključujući uklanjanje benignih tumora kože, tretman rana i promena u perianalnoj i analnoj regiji.

Hirurški pregled kod dr Radojevića možete obaviti u poliklinici Vaša kuća zdravlja.