Mediko

Lekari · December 1, 2022

Dr med. Dragana Jovanović

Dr Dragana Jovanović je specijalista interne medicine i subspecijalista alergologije i kliničke imunologije. Od 2009. godine radi na Klinici za alergiju i kliničku imunologiju KCS u Beogradu. Bavi se polikliničim ambulantnim radom i konsultant je za alergijske i imunološke bolesti u KCS. Šef je odseka za alergije i imunodeficijencije u alergološko–imunološkoj laboratoriji i glavne odgovornosti su joj evaluacija ljudskog seruma, autoimunskih i alergijskih bolesti i dijagnoze imunodeficijencije. Autor i koautor je više stručnih radova i publikacija. Član je Američke akademije za astmu, alergologiju i  imunologiju (AAAAI).