Lekari · November 24, 2022

Dr med. Milan Luković

Dr med. Milan Luković je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije na Vojnomedicinskoj akademiji 2000. godine. U Poliklinici Vaša kuća zdravlja oblasti rada su mu: davanje inekcija u velike zglobove (intraartikularna viskosuplementacija, „blokade“), skidanje tumorskih promena na koži i potkožju (mladeži, higromi, fibromi, ateromi, lipomi), te slanje istih na patohistološku verifikaciju u slučaju potrebe, hiruško rešavanje uraslih noktiju (unguis incarnatus).