Lekari · March 3, 2023

Dr med. Slavenka Nedimović

Dr Slavenka Nedimović je specijalista pedijatrije. Osnovne studije, kao I specijalizaciju je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bogato lekarsko iskustvo stekla je radom u državnim i privatnim klinikama.  Dr Slavenka obavlja pedijatrijske preglede i dijagnostiku raznih oboljenja.

Kontinuirano se usavršava učešćima na kongresima, seminarima, simpozijumima i letnjim školama.

Autor je i koautor velikog broja naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti.

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati pedijatrijski pregled kod dr Slavenke.