Mediko

Događaji · August 24, 2023

XXII Simpozijum DMST Nacionalne asocijacije udruženjaj zdravstvanih radnika Srbije

XXII Simpozijum DMST Nacionalne asocijacije udruženjaj zdravstvanih radnika Srbije će se održati 14. i 15. septembra 2023. godine u hotelu Moravica u Sokobanji.

Tema simpozijuma je Toksične nefropatije (sekcije: sekcija sestara u ortopediji, transfuziološka sekcija,hematoonkološka sekcija, urološka sa nefrološkom sekcijom, sekcija intezivnih nega,hiruška sekcija)

Simpozijum je namenjen samo za članove NAUZRS.

Simpozijum se boduje sa 8 bodova za akreditovane predavače, 7 za usmena saopštenja, 5 za poster prezentacije i 4 za pasivne učesnike.

Informacije svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

telefon/faks: 018 4284333

email: infouzrnis@gmail.com , info@nauzrs.rs

Program:

14.09.2023. Petak

15:30 – 16:00 Registracija učesnika

16:00 Otvaranje simpozijuma; dr.sc med Nebojša Vacić, predsednik NAUZR Srbije

16:30 – 17:00 Toksične nefropatije; Sms Danica Mitrović – UKC Niš, koautor: sms Zagorka Sladojević – UKC Niš

17:00 – 18:00 Transfuziološka potpora pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom; Prim. dr sci med Ana Antić – Zavod za transfuziju krvi Niš, koautor: Saša Stanojčić – Zavod za transfuziju krvi Niš

18:00 – 19:30 Značaj kliničkog monitoring; Smt Lazar Jovičić – UKC Kragujevac, koautor: ms Slađana Petrović – UKC Kragujevac

15.09.2023. Subota

10:00 – 11:00 Hemodijaliza Sms Zagorka Sladojević – UKC Niš

11:00 – 12:00 Uloga medicinske sestre – tehničara u lečenju pacijenata sa osteoporozom i

Nefropatijom; Sms Anita Tasić – UKC Niš

12:00 – 13:00 Uloga ortopeda u lečenju nefropatije i osteoporoze; Prof.dr Ivan Micić – UKC Niš,

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

13:00 – 14:00 Diskusija; Moderator grupe: Danica Mitrović, Ana Antić, Lazar Jovičić, Zagorka

Sladojević, Anita Tasić, Ivan Micić