Mediko

Događaji · February 24, 2023

Simpozijum encefalitis-aktuelnosti i diferencijalno dijagnostičke dileme

Simpozijum encefalitis-aktuelnosti i diferencijalno dijagnostičke dileme održaće se 10. i 11. marta 2023. godine u hotelu Nordik Resort u Sremskoj Kamenici. Organizatori simpozijuma su: Klinika za infektivne bolesti KCS i Udruženje Infektologa jugoistočne Evrope.

Preliminarni program simpozijuma

Petak, 10. Mart 2023.

14.00-15.00 Registacija učesnika / Koktel dobrodošlice

15.00-15.10 Pozdravna reč organizatora

Sesija I Uzročnici i vektori arbovirusnih encefalitisa

15.10-15.30 Komarci i krpelji kao vektori patogena prouzrokovača encefalitisa, Dr sci Snežana Tomanović

15.30-15.50 Genetička karakterizacija virusa Zapadnog Nila u Srbiji, Dr Valentina Ćirković

15.50-16.10 Neuroinvazivne arbovirusne infekcije na području Hrvatske: kliničke, molekularnoepidemiološke i imunološke značajke, Prof. dr Tatjana Vilibić Čavlek

16.10-16.30 Diskusija

16.30-16.50 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM

16.50-17.15 Kafe pauza

Sesija II Arbovirusni encefalitisi-klinički aspekt

Moderatori: Klin ass dr sci med Nataša Nikolić, Klin ass dr Jovan Malinić

17.15-17.35 West Nile virusna infekcija u Srbiji jun-oktobar 2022-kliničke karakteristike i ishod bolesti, Klin. Ass. dr sci Nataša Nikolić

17.35-17.55 Povezanost inicijalnih likvorskih biohumoralnih parametara sa ishodom West Nile neuroinvazivne forme bolesti, Klin. Ass. dr sci Jovan Malinić

17.55-18.15 EEG abnormalnosti kao dijagnostički i prognostički pokazatelj kod virusnih encefalitisa, Dr Jagoda Gavrilović

18.15-18.35 Kliničke manifestacije krpeljskog encefalitisa, Prof. Dr Jasmina Poluga Dr Miloš Šabanović

18.35-18.45 Diskusija

20.30-01.00 Svečana večera

Subota, 11. mart

Sesija III

Moderatori: prof dr Branko Milošević, prof dr Jasmina Poluga

9.00-9.20 Herpes simplex encephalitis- novi aspekti starih tema, Prof. dr Branko Milošević

9.20-9.40 Kratkoročni i dugoročni ishod encefalitisa različitih etiologija, Doc. dr Marija Santini

9.40-10.00 Encefalitis kao manifestacija NEUROCOVID 19, Prof. dr Jasmina Poluga

10.00-10.20 AIDS demencija kompleks kod osoba sa HIV infekcijom, Prof. dr Jovan Ranin

10.20-10.40 Infekcije centralnog nervnog Sistema kod imunokompromitovanih, Klin. Ass. Uroš Karić

10.40-11.00 Post COVID-19 invazivna mukormikoza: prikaz slučaja”, Prof. dr Nataša Nikolić

11.00-11.10 Diskusija

11.10.-11.30 Kafe pauza Sesija

IV Moderatori: Prof dr Dimitrije Nikolić, Prof dr Siniša Sević

11.30-11.50 Encefalitis u dečjem dobu, Prof. dr Dimitrije Nikolić

11.50-12.10 Autoimuni encefalitisi, Doc. dr sci Ivana Basta 12.10-12.30 Akutni diseminovani encefalomijelitis (ADEM), Doc. dr sci Ivana Berisavac

12.30-12.50 Paraneoplastične manifestacije u CNS-u, Prof. dr Siniša Savić

12.50-13.00 Diskusija

Prikazi slučajeva- nedoumice i panel diskusija Moderatori: Prof dr Branko Milošević, prof dr Jasmina Poluga, doc dr Marija Santini, doc dr Ivana Basta

13.00-13.20 PRIKAZ 1:Ekstrahepatičke, neurološke manifestacije infekcije virusom hepatitisa E, Doc. dr Marina Đorđević

13.20-13.30 Diskusija

13.30-13.50 PRIKAZ 2 :Morbus Bechcet kod bolesnice sa kliničkom prezentacijom encefalitisa, Klin. Ass. Dr Uroš karić

13.50-14.00 Diskusija

14.00-14.20 PRIKAZ 3:Multipla skleroza kod bolesnice sa inicijalnom kliničkom prezentacijom encefalitisa, Dr Maja Budimikić

14.20-14.30 Diskusija

14.30-14.50 PRIKAZ 4:Osteomijelitis baze lubanje uzrokovan Mycobacterium abscessus and Pseudozyma aphidis u imunokompetentne bolesnice Dr Nina Vrsaljko, Hrvatska

14.50-15.00 Diskusija

15.00-15.20 PRIKAZ 5 : Autoimuni encefalitis povezan sa CASPR2 anitelima Doc. dr Marija Santini, Hrvatska

15.20-15.30 Diskusija

15.30-15.40 Završna razmatranja i zatvaranje simpozijuma

15.40 Ručak