Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Fenoterol, ipratropijum bromid rastvor za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom,1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza

fenoterol, ipratropijum bromid rastvor za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom,1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/ doza

Zaštićeno ime leka: BERODUAL N

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH, Nemačka

DDD: 6 inh.

Indikacija: 1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum ) oblike bolesti (J44).

Napomena o leku: