lek

Formoterol prašak za inhalaciju kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

formoterol prašak za inhalaciju kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

Zaštićeno ime leka: OXIS TURBUHALER

AstraZeneca AB, Švedska

DDD: 24 mcg

Indikacija: Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *