Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Fluoksetin kapsula, tvrda blister, 30 po 20 mg

fluoksetin kapsula, tvrda blister, 30 po 20 mg

Zaštićeno ime leka: FLUNIRIN

Galenika a.d., Republika Srbija

DDD: 20 mg

Indikacija: 1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Opsesivno – kompulsivni poremećaj (F42),
4. Bulimija nervosa (F50.2).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina.
Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.