Mediko

Lekovi · June 27, 2023

hepathrombin gel

Hepathrombin 500i.j./g gel

Terapijske indikacije

  • Superficijalni tromboflebitis
  • Post-traumatski edem (kontuzije, hematomi)

Doziranje i način primene

Hepathrombin gel se nanosi na obolelo mesto 2 do 3 puta dnevno, u tankom sloju i ravnomerno. Period primene ograničiti na maksimalno 10 dana.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.Takođe, lek se ne sme primenjivati ukoliko postoji aktuelna ili u anamnezi prisutna trombocitopenija (tip II) imunološkog porekla, izazvana heparinom.

Posebna upozorenja

Pri lokalnoj primeni heparina opisana je resorpcija heparina kroz zdravu kožu pa se zato, u slučaju sumnje na tromboembolijske komplikacije, prilikom diferencijalne dijagnoze, mora razmotriti postojanje trombocitopenije tip II indukovane heparinom i zbog toga kontrolisati broj trombocita.

Lek ne nanositi na otvorene rane ili ekceme koji vlaže.

Interakcije

Nisu poznate klinički značajne interakcije sa drugim lekovima pri lokalnoj primeni, ali se ne mogu isključiti, posebno kod produžene primene, jer se penetracija heparina opisuje i kroz neoštećenu kožu.

Sledeće interakcije opisane su pri parenteralnoj primeni heparina:

  • inhibitori agregacije trombocita (acetilsalicilna kiselina, tiklopidin, klopidogrel, dipiridamol u visokim dozama)
  • fibrinolitika, drugi antikoagulansi (derivati kumarina)
  • nesteroidni antiinflamatorni lekovi (fenilbutazon, indometacin, sulfinpirazon)
  • antagonisti receptora glikoproteina IIb / IIIa
  • penicilin u visokim dozama i
  • dektranspovećan rizik od krvarenja ne može se isključiti. Hematomi se mogu akumulirati ili postati češći.

Trudnoća i dojenje

Nema podataka koji bi ukazivali da se lek ne može primenjivati u periodu trudnoće i dojenja. Heparin ne prolazi kroz placentalnu barijeru, niti u majčino mleko.

Upravljanje vozilom

Nema podataka da lek Hepathrombin gel utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva

Veoma retko se mogu javiti alergijske reakcije na koži, poput crvenila i svraba. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Intoksikacije heparinom nisu poznate.