Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Hidroksikarbamid kapsula, tvrda boca, 100 po 500 mg

hidroksikarbamid kapsula, tvrda boca, 100 po 500 mg

Zaštićeno ime leka: LITALIR ◊

Corden Pharma Latina S.P.A, Italija

DDD: –

Indikacija: Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
Klinika za hematologiju UKC Srbije,
KBC Bežanijska Kosa,
Univerzitetska dečja klinika,
Klinika za hematologiju UKC Vojvodine,
Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš,
UKC Kragujevac,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”,
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,
Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš.