Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Ibuprofen oralna suspenzija boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)

ibuprofen oralna suspenzija boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)

Zaštićeno ime leka: BRUFEN

Farmasierra Manufacturing S.L.;
Famar Nederland B.V.;
Farmalider S.A., Španija;
Holandija;
Španija

DDD: 1,2 g

Indikacija:

Napomena o leku: Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.