Mediko

Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Insulin aspart rastvor za injekciju bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml )

insulin aspart rastvor za injekciju bočica, 1 po 10 ml (100 j./ml )

Zaštićeno ime leka: NOVO RAPID

Novo Nordisk A/S, Danska

DDD: 40 j.

Indikacija:

Napomena o leku: Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.