Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Laktuloza sirup 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%

laktuloza sirup 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%

Zaštićeno ime leka: PORTALAK

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska

DDD: 6,7 g

Indikacija: 1. Portosistemske encefalopatije (K72),
2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.