Mediko

Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Insulin humani suspenzija za injekciju, pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml )

insulin humani suspenzija za injekciju, pen sa uloškom 5 po 3 ml (100 i.j./ml )

Zaštićeno ime leka: INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Nemačka

DDD: 40 i.j.

Indikacija:

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.