Mediko

Blog / Škola · July 29, 2019

Kako izgledaju ispiti u medicinskim školama širom sveta

“Onaj koji ne ceni život, nije ga ni zaslužio”, rekao je Leonardo Da Vinči. I upravo je to ono što svi treba da poštuju-život. A pored sopstvene brige o životu i načinu življenja, brigu o istom vode i medicinski radnici.

Od odluke da svoje karijere posvete spašavanju  života pa sve do završetka studija i eventualnih specijalizacija, njihov život usmeren je na učenje i usavršavanje veština potrebnih za spas drugih ljudi. Koliko su studije teške i opširne, govori u prilog tome i broj godina koji im se posveti.

A kako studiranje najtežeg fakulteta širom sveta izgleda i kako se polažu ispiti svedoče studenti iz Egipta, Holandije i Indije, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ahmed Essam, dvadesetogodišnji student medicine iz Egipta kaže da se ispitne metode razlikuju u prve 3  predkliničke godine od zadnjih  4 godine koje se smatraju kliničkim godinama. Tako da se u akademskim predmetima kao što su fiziologija ili anatomija većina ispitnih  metoda zavisi  od testa sastavljenog od pitanja sa više ponuđenih odgovora. Za fiziologiju potrebno je skupiti 250 bodova, od toga 45 % od ukupnog broja bodova se prikupi  na testove sa pitanjima sa  višestrukim izborom, 30% sa pisanih  pitanja, 13 % sa praktičnih  eksperimenata i 12% na usmenom deo ispita.
Dok u kliničkim predmetima kao što je hirurgija većina ispitnih metoda su usmeni i praktični ispiti.

Situacija za polaganje ispita, na drugom kraju sveta je nešto složenija. Student medicine u Indiji, Gaurav Khanage, kaže da imaju  pismeni test, praktičan ispit gde leče pacijente ili rade testove, dok postoje i usmeni ispiti.
 
Američki način ocenjivanja ipak se razlikuje, te  toj razlici mogu posvedočiti i student sa  državnog univerziteta u Pensilvaniji kao i student sa Stanford Univerziteta.

Jeffrey Nguyen, sa državnog fakulteta  u Pensilvaniji kaže da su većina ispita pisanog karaktera sa pitanjima višestrukog izbora i traju  3-4 časa. Izuzeci  su bili ispiti iz anatomije i završni ispit  koji  su trajali 7-8 časova. “U anatomiji to vreme je bilo podeljeno između uglavnom  pisanog dela (eseja) i praktičnog dela. Dok je test na završnom ispitu trajao 8 časova sa blokovima  u trajanju od jednog sata sa kratim pauzama između blokova”, kaže Jeffrey.

“Format pitanja sa višestrukim izborom je obično u obliku kliničke vinjete: paragraf ili dva opisa pacijenta sa odgovarajućim laboratorijskim vrednostima. Naravno, tu je i pitanje koje postavlja nešto u vezi sa pacijentom, moglo bi biti direktno i zvučati:” šta mislite da ovaj pacijent ima?” Ili bi moglo biti direktinije pitajući koji lek biste prepisali ovom pacijentu ili mehanizam delovanja ili nuspojave tog leka.”, rekao  je on.

“Trajanje završnog ispita i nije veliki problem kao što se obično misli, nego konstantna psihička prisutnost na ispitu a još ste i pritisnuti određenim vremenskim trajanjem ispita. Sve se to dešava zbog dužine pitanja (nekoliko paragrafa sa laboratorijskim vrednostima), broja izbora odgovora (više od A do D, ponekad 6 ili više, većina odgovora teoretski može biti tačna ali morate izabrati najtačniji odgovor). Problem prestavlja i vreme koje iznosi nešto više od jednog minuta po pitanju”, posvedočio je Jeffrey.


James Pan, student medicine Standford Univerziteta, kaže: “ Za predkliničke godine većina ispita je test sa pitanjima sa višestrukim izborom. A  u mojoj školi većina ispita se izvodi na kompjuteru. Neki ispiti dozvoljavaju beleške,  a jedan od završnih ispita (Genetika) omogućava  otvoren internet. Za vežbanje medicinskog kursa (zvanog “Doktorski rad 101”) ocenjuju i to kako komunicirate sa standarnizovanim pacijentima i u tumačenju kliničkih  podataka (u osnovi dobijate profesora 1-na-1  za 15 minuta).  Druga “praktična” ispitivanja su uključivala rad sa  mrtvacima i identifikaciju sa nasumičnim delovima iz anatomije.”

U godinama koje se nazivaju kliničkim, “ispiti sa police”, u Sjedinjenim Američkim Državama, se sprovode kao standardizovani  ispiti od strane Nacionalnog odbora medicinskih ispitivača, koji se preuzimaju sa interneta. I polažu se elektronskim putem u Prometičkim  centrima (slično kao i MCAT-prijemni ispit).  Izraz “ispit sa police”  dat je jer su pitanja bila teška za USMLE korak 2. ( ispit koji se polaže na kraju druge godine medicine za studente koji žele da se bave medicinom u SAD-u). 

Tako da ukoliko se odlučite da svoju karijeru posvetite životima drugih ljudi, istraživanje o načinu učenja i samog rada sa pacijentima uveliko će Vam pomoći da lakše i efikasnije savladate sva znanja i steknete sve potrebne veštine. I zato volite svoj poziv jer kao što je Hipokrat rekao:”Gde god se voli umetnost lečenja, tu se u isto vreme voli i humanost.”

Ova iskustva smo skupili uz pomoć stručnih timova iz Medicinske škole Sveti Arhangel iz Novog Sada, kao i Srednje Medicinske Škole u Kragujevcu.