Lekovi · May 5, 2023

lek

Kalijum-hlorid prašak za oralni rastvor kesica, 10 po 1g

kalijum-hlorid prašak za oralni rastvor kesica, 10 po 1g

Zaštićeno ime leka: KALII CHLORIDI

Ufar d.o.o, Republika Srbija

DDD: 3g

Indikacija:

Napomena o leku: Uz diuretike Henleove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.