Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Karbamazepin film tableta sa modifikovanim oslobađanjem blister, 30 po 400 mg

karbamazepin film tableta sa modifikovanim oslobađanjem blister, 30 po 400 mg

Zaštićeno ime leka: TEGRETOL CR

Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A., Švajcarska; Italija

DDD: 1 g

Indikacija:

Napomena o leku: