Lekovi · May 5, 2023

lek

Topiramat film tableta blister, 28 po 25 mg

topiramat film tableta blister, 28 po 25 mg

Zaštićeno ime leka: TOPAMAX

Cilag A; Janssen Cilag S.P.A., Švajcarska; Italija

DDD: 0,3 g

Indikacija: Epilepsija ( G40-G41 ).

Napomena o leku: Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.