Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Mesalazin gastrorezistentna tableta blister, 100 po 250 mg

mesalazin gastrorezistentna tableta blister, 100 po 250 mg

Zaštićeno ime leka: 5-ASA

Slaviamed d.o.o., Republika Srbija

DDD: 1,5 g

Indikacija: 1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).

Napomena o leku: Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.