Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Metilfenidat tableta sa produženim oslobađanjem boca plastična, 30 po 18 mg

metilfenidat tableta sa produženim oslobađanjem boca plastična, 30 po 18 mg

Zaštićeno ime leka: CONCERTA

Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija

DDD: 30 mg

Indikacija: Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje

Napomena o leku: Samo za decu.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje – Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu – Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ” Prof. dr. C.Brajović” – Beograd,
4. Univerzitetski klinički centar Vojvodine,
5. Univerzitetski klinički centar Niš,
6. Univerzitetski klinički centar Kragujevac.