Mediko

News · May 23, 2023

konferencija vlada Srbije

Off-label primena lekova sada pokrivena obaveznim osiguranjem

Danas je u Palati Srbija održana konferencija za medije o Pravilniku o povećanju dostupnosti lekova (tzv. off-label), u organizaciji Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Na konferenciji su govorili ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Davorin Radosavljević, rukovodilac Klinike za medikalnu onkologiju IORS, Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata Srbije.

Tom prilikom ministarka Grujičić je istakla da se trideset godina čekalo na izmenu jednog ovakvog Pravilnika o većoj dosupnosti lekova (tzv. OFF-label). „Ovo je veliki korak u srpskom zdravstvu koji će biti značajno olakšanje za naše pacijente. Imali ste situacije sa kojima sam se susretala i dok sam bila direktor IORS-a, da lek koji je registrovan za jednu indikaciju, niste migli da ga koristite za drugu iako je efikasan, samo zato što nije bio na listi. Sada će pacijenti moći da ga dobiju, a ne da ga privatno kupuju.

Od sada će konzilijarnu odluku lekara da je određeni lek najbolja terapija za pacijenta u tom trenutku, potvrđivati etički odbor zdravstvene ustanove koja onda može da primeni lek bez bojazni od dodatnih troškova, jer će njihova primena ići na teret sredstava obavenog zdravstvenog osiguranja. To se odnosi na lečenje svih bolesti u dečjem uzrastu, svih malignih i retkih bolesti, kao i primarnih autoimunih bolesti.

Planiramo da vremenom ukinemo i odluku etičkog odbora ustanove, kao bismo proceduru pojednostavili i kako bi za upotrebu ovih lekova bila dovoljna odluka konzilijuma lekara. Cilj mi je da srpsko zdravstvo bude kvalitetno i dostupno, bez opterećivanja nepotrebnom administracijom i čekanjem. Za to je potrebno vreme, ali bitno je da svaki dan pomeramo granice.“

Prof.dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka Repuličkog fonda za zdravstveno osiguranje je istakla da je RFZO prvi put omogućio pravo osiguranim licima da se leče uz tzv. off-label primenu lekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

„Na osnovu najčešćih zahteva struke u prethodnom periodu, predviđeno je da se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod propisanim uslovima, može obezbediti off-label terapija za transplantaciju, za lečenje dece, za maligne bolesti i za primarne autoimune bolesti.

Pravilnikom je predviđeno da off-label terapiju za decu, maligna i autoimuna oboljenja odobrava komisija RFZO za off-label koju će činiti lekari, a za transplantaciju sama zdravstvena ustanova bez komisije RFZO. Za maligna i autoimuna oboljenja mogu se na teret RFZO odobravati samo generički lekovi, tj. oni kojima je isteklo patentno pravo, dok se kod lečenja dece i transplaniranih pacijenata mogu koristiti i inovativni lekovi.“

Značaj ovakvog Pravilnika istakli su i ostali govornici, kako sa stanovišta pacijenta, tako i sa stanovišta medicinske struke.