Kursevi · April 11, 2023

Online kurs: Usluga farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom

Organizator kursa je Srpsko apotekarsko Društvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, a koordinator je Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Učesnici kursa će steći sledeća znaja i veštine:

1. Značaj standardizacije farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa

2. Znanje o mogućim komplikacijama dijabetesa

3. Znanje o razlozima zbog kojih se pacijent mora uputiti kod lekara pre zakazane redovne kontrole

Edukativni ciljevi programa su:

1. Podizanje stepena adherence kod pacijenata sa dijabetesom

2. Implementacija standardizovane farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa u apotekama javnog tipa

3. Edukacija pacijenata sa ciljem bolje kontrole bolesti I prevencije komplikacija

4. Ukazivanje na važnosti individualnog pristupa pacijentu

Test provere znanja sadrži 50 pitanja, a vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Test provere znanja, kao i kompletan materijal pripremili su: Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, mag.farm.spec. Tatjana Milošević, mag.farm.spec. Suzana Marinković, mag.farm.spec. Jelena Stefanović Vojinović, mag.farm.spec. Mika Simišić, mag.farm.spec. Milica Ćulafić, prof. dr Ivаnа Tаdić