Lekovi · May 5, 2023

lek

Pregabalin kapsula, tvrda blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg

pregabalin kapsula, tvrda blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg

Zaštićeno ime leka: PREGABALIN MYLAN PHARMA

Mylan B.V.; Mcdermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT., Holandija; Irska; Mađarska

DDD: 0.3 g

Indikacija: 1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40).
2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.