Mediko

Lekari · March 22, 2023

Prim. dr. med. Mirjana Stojković

Prim. dr. med. Mirjana Stojković je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije. Osnovne studije završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Na istom fakultetu završila je specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije.

Član je Srpskog tiroidnog društva i Evropskog udruženja endokrinologa. Autor je i koautor velikog broja radova objavljenih u naučnim časopisima.

U svakodnevnom radu obavlja endokrinološke preglede, punkciju štitne žlezde i postavljanje dijagnoza.

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati endokrinološki pregled kod dr Mirjane.