Mediko

Lekari · December 1, 2022

Prim. dr. sc. med. Vera Cvijanović

Dr Vera Cvijanović je specijalista neurologije. Načelnik je Kliničkog odeljenja za neurologiju u KBC Zvezdara. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih udruženja. Održala je veliki broj predavanja na kongresima širom zemlje. Bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.