Mediko

Lekari · December 1, 2022

Prim. dr. sc. med. Vladan Vukomanović

Dr Vladan Vukomanović je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je završio i specijalizaciju i subspecijalizaciju. Autor i koautor je brojih publikovanih naučnih radova iz oblasti kardiologije. Član je mnogih udruženja. Aktivno se usavršava na domaćim i stranim kongresima, na kojima je često predavač i izlagač. Trenutno radi u Beogradu kao načelnik odeljenja na KBC “Dragiša Mišović”.

U Poliklinici Vaša kuća zdravlja možete zakazati kardiološki pregled kod doktora Vladana.