Adhezivno cementirani keramički nadomjesci u prednjoj denticiji

рсд21,486.00

Category: Tag:

Opis

Adhezivno cementirani keramički nadomjesci u prednjoj denticiji

Napisao: Pascal Magne, Urs Belser

Iz Sadržaja:

Poglavlje 1. Razumijevanje zuba i biomimetskog principa
Poglavlje 2. Estetika usne šupljine
Poglavlje 3. Ultrakonzervativni terapijski postupci
Poglavlje 4. Razvoj indikacija za adhezivno cementirane keramične nadomjeske
Poglavlje 5. Planiranje terapije i dijagnostički pristup
Poglavlje 6. Preparacija zuba, otiskivanje i izrada privremenih nadomjestaka
Poglavlje 7. Laboratorijski postupci
Poglavlje 8. Proba gotovih nadomjestaka i postupak adhezivnog cementiranja
Poglavlje 9. Održavanje i reparatura

Pascal Magne – Nakon diplomiranja na Univerzitetu u Ženevi, Švajcarska, 1989. godine sa diplomom doktora stomatologije, dobio je ponudu da postane predavač na stomatološkom fakultetu, istovremeno vežbajući i dalje usavršavajući veštine fiksne protetike i drugih tehničkih veština. Istovremeno je nastavio sa dva doktorata, jedan je stekao 1992. godine (DMD), a drugi 2002. godine (Ph.D.), pri čemu je potonji doktorat bio u saradnji sa koautorstvom knjige “Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition–A Biomimetic Approach” sa svojim mentorom, profesorom Urs Belserom, koja je prevedena na 12 jezika.

Prof. Urs Belser je diplomirao na Stomatološkom institutu Univerziteta u Cirihu. Nakon postdiplomskih specijalističkih studija iz rekonstruktivne stomatološke medicine, radio je kao asistent i stariji predavač na Univerzitetu u Cirihu, kao i gostujući asistent na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Kanadi. Bio je šef Katedre za fiksnu protetiku i okluziju na Univerzitetu u Ženevi i predsednik Švajcarskog udruženja za rekonstruktivnu stomatologiju. Prof. Belser je takođe bio aktivno angažovan na međunarodnom nivou, kao predsednik Evropskog udruženja za protetiku, gostujući profesor na Harvardu i gostujući profesor na Univerzitetu u Bernu. Njegova istraživačka oblast obuhvata implantologiju, estetiku, CAD/CAM tehnologiju i visokokvalitetne stomatološke keramike, kao i rekonstruktivnu stomatološku medicinu.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Adhezivno cementirani keramički nadomjesci u prednjoj denticiji”

Your email address will not be published. Required fields are marked *