Mediko

Doktrina depopulacije putem zdravstvenog genocida

рсд1,450.00

Category: Tag:

Opis

Doktrina depopulacije putem zdravstvenog genocida

Napisao: Alek J. Račić

Poslednjih godina povećan je broj zemalja i naroda koje se žale na nerešive probleme u zdravstvenim sistemima svojih država, a koji su opisani u ovoj knjizi. Razni vidovi specijalnog rata protiv naroda i država doveli su do nesagledivih posledica po stanje zdravlja tih populacija. Poznato je da je do 2000. godine to nekako bilo rezervisano za nekoliko neposlušnih država i naroda, ali se u poslednjoj deceniji problem generalizuje. Stoga je više autora, čak i u SAD, javno i otvoreno sprovodilo analize specijalnog rata koji se vodi protiv sve većeg broja režima, naroda i država u svetu danas, pa čak i protiv naroda nekih država iz kojih potiču ove doktrine. Podmukla je priroda napada nevidljivog neprijatelja, vladajućih elite i njihovog tihog rata protiv svakoga ko ne želi da im se pokori. U ovoj velikoj prevari, pažljivo orkestrirani plnovi vladajuće elite imaju dva različita cilja.

Prvi cilj je da se prevari stanovništvo da su njihove proizvedene dezinformacije prave manipulacije, ne bi li sprečili da se suoče sa nizom bilo kakvih smetnji u sprovođenju svojih planova, te da bi usmerili pažnju stanovništva na neko drugo mesto.

Drugi cilj je da unaprede svoj plan za totalnu globalnu dominaciju, koja se u suštini suočila s minimalnim otporom, jer stanovništvo ne zna da je bilo prevareno prvim ciljem.

Pri tome se koriste i neke doktrine u naučnim sferama, koje ni sami oni koji ih propagiraju ne shvataju do kraja, pa tako u oblasti stomatološke struke decenijama postoji zabluda o fluorizaciji. U članku magazina Time tvrdilo se da je povećanje toksičnosti životne sredine tokom više od 10 godina doprinelo smanjenju IQ stanovništva i udvostručilo slučajeve sa smetnjama u razvoju, što je dovelo do naglog porasta, na primer, autizma i disleksije kod dece. Ova toksičnost životne sredine, uključujući fluorid u vodi, pojačala je uticaje na povećanje drogiranja kod dece, što dovodi do oštećenja mozga. Povećana toksičnost životne sredine industrijskim zagađenjem, agrohemikalijama, geoinženjeringom i većim brojem lekova ili vakcina koji imaju neželjene efekte po zdravlje, a kojih nije bilo kada su se medicinska sredstva za te namene proizvodila pre tri decenije, nije slučajnost. Ako je tehnološki razvoj, posebno u farmaceutskoj industriji, dostigao svoj zenit, onda je još pre 10 godina u proizvodnji medikamenata mogućnost nastanka neželjenih efekata od medikamenata morala da se svede na apsolutni minimum ili da se, čak, potpuno onemoguće štetni efekti. Za razliku od toga, sve je više neželjenih efekata raznih medicinskih sredstava, što nikako nije u skladu sa osnovnim načelima Svetske zdravstvene organizacije, a da ne govorimo o tome da se i sama načela krovne zdravstvene ustanove menjaju u odnosu na političke potrebe i prema političkim direktivama svetskih centara moći. Vladajuća svetska elita zna da su naša deca za njih potencijalna opasnost od masovnog buđenja, koje može sprečiti planetarnu transformaciju. Zbog toga vladajuća elita decu vidi kao pretnju realizaciji svojih planova i sprovodi tzv. doktrinu depopulacije.

Autor

Profesor dr Alek J. Račić je lekar specijalista, maksiofacijalni hirurg, doktor nauka, predsednik Srpske razvojne akademije nauka RAS.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Doktrina depopulacije putem zdravstvenog genocida”

Your email address will not be published. Required fields are marked *