Mediko

Ekspertizna medicina – knjiga

рсд5,500.00

Category: Tag:

Opis

Ekspertizna medicina

Napisao: prof. dr Dušan Dunjić

Sadržaj:

UVOD
OPŠTI DEO
D. J. Dunjić

1. Pravni aspekti medicinske ekspertize, 3
2. Sudsko medicnsko veštačenje, 18
2.1. Predmeti sudskomedicinskog veštačenja
2.2. Sudskomedicinsko veštačenje, 19
2.3. Izbor veštaka, 21
2.4. Pojam veštaka, 23
3. Veštak pred sudom, 24
4. Uviđaj, 28
5. Rekonstrukdja na licu mesta, 29
6. Pregled povređenih i okrivljenih, 30
7. Sudskomedidnska obdukdja u procesu veštačenja, 31
8. Nalaz, zaključak i mišljenje veštaka, 34
9. Dokumentacja, 37
Fotodokumentacija, 37
Medicinska dokumentadja, 37
Kompjuteri u medicini, 39
10. Dokazna vrednost i dokazna snaga pojedinih medicinskih dokumentata u sudskom postupku, 40

POSEBNI DEO, 45

I EKSPERTIZA SMRTI I AGONIJE, 45
D. J. Dunjić

1. Vreme smrti, 45
Utvrđivanje smrti, 46
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 48
Utvrđivanje vremena smrti, 30
Lešne osobine i promene, 56

2. Agonija, 66
Agonalne povrede, 68
Supravitalne reakcje, 69
Vitalne reakcje, 70
Odgovornost lekara i neka etička pitanja
vezana za proces umiranja, 70
Pravo na život i smrt, 72
Eutanazija, 75

3. Pravno medicinski problemi smrti, 80
Definicije smrti, 81
Smrt moždanog stabla (SMS), 84
Pravilnik o transplantaciji, 88
Etičko pravne dileme transplantacije, 94
Implantacija, 98
Sudskomedidnski aspekt kod primene transfuzije krvi, 101
Obaveze lekara pri dijagnozi moždane smrti, trajnog vegetativnog stanja i kome, 102

4. Pregled umrlih, 104

II EKSPERTIZA POREKLA SMRTI, 113
Samoubistvo, 114
Ubistvo, 122
Zadesna smrt, 134
Sudskomedicinski značaj srčane prirodne naprasne smrti, 136

III EKSPERTIZA TELESNIH POVREDA 139
D. J. Dunjić

Telesna povreda u krivično pravnom i medicnskom smislu, 139
Veštačenje van sudskog postupka, 140
Klasifikacja telesnih povreda, 143
Kvalifikadja telesnih povreda, 145
Sudskomedicinsko veštačenje telesnih
povreda, 150
Posledice i komplikadje telesnih povreda, 152
Odnos oboljenja i povrede, 152

IV EKSPERTIZA POVREDA NANETIH
MEHANIČKIM ORUĐEM, 155
D. J. Dunjić

Podela, 155
Princpi delovanja, 155
Princpi opisivanja, 156
Sudskomedicnsko tumačenje povreda, 158
– Lokalizacja povreda, 159
– Oblik i velična povreda, 161
– Intenzitet sile, 162
– Nadživljavanje povreda, 163
– Mogućnost kretanja, 165
– Brzina umiranja, 166
– Karakter povreda, 167
– Vrsta povreda, 168
– Broj povreda, 169
– Raspored povreda, 170
– Redosled nanošenja povreda, 171
– Tragovi nastali pri povređivanju, 172
– Mehanizam povređivanja, 176
– Dejstveni princip, 176
– Način nanošenja, 177
– Posledice povreda, 178

V EKSPERETIZA POVREDA VATRENIM ORUŽJEM, 181
D. J. Dunjić, M. Kunjadić, G. Tomašcvić, S.
Spasić

VI EKSPERTIZA POVREDA MOZGA I POREMEĆAJA STANJA SVESTI 205
D. J. Dunjić

VII SUDSKOMEDICINSKO VESTAČENJE U OFTALMOLOGIJI, 217
M. Jovanović
VIII EKSPERTIZA PSIHIČKIH POVREDA, 239
A. Jovanović, D. J. Dunjić

IX SUDSKOPSIHIJATRIJSKA EKSPERTIZA, 243
A. Jovanović

X EKSPERTI ZA NEMATERIJALNE ŠTETE, 259
A. Jovanović, D. J. Dunjić

XI EKSPERTIZA TORTURE, 69
A. Jovanović, D. J. Dunjić

XII FORENZIČKA GENETIKA, 293
O. Stojković

XIII FORENZIČKA ANTROPOLOGIJA, 349
M. Đurić

Forenzična tafonomija, 354
Utvrđivanje vremena proteklog od smrti i faktori koji utiču na brzinu propadanja mekih tkiva, 354
Forenzična entomologija, 357
Faktori koji utiču na brzinu propadanja skeletnih ostataka, 359
Utvrđivanje starosti skeletnih ostataka, 362
Perimortalna i postmortalna oštećenja na kostima, 363

Inđividualizacija skeletnih ostataka, 367
Utvrđivanjc broja individua i problem parcijalnih skeletnih nalaza, 367
Utvrđivanje pola, 368
Procena starosti u momentu smrti, 376
Urvrđivanje rasne pripadnosti, 390
Rekonstrukcija lica, 394
Procena visine tela, 399
Utvrđivanje konstituconalnog tipa. 400

XIV SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI TRADICIONALNE MEDICINE, 405
D. J. Dunjić

XV SUDSKOMEDICINSKI ASPEKT PERINATALNE PATOLOGIJE, 435
D. J. Dunjić

XVI SUDSKOMEDICINSKA EKSPERTIZA KVO I SMRTI PACIJENTA
U VEZI SA DIJAGNOSTIČKIM I TERAPIJSKIM POSTUPCIMA I
ANESTEZIJOM, 461
D. J. Dunjić

XVII SUDSKOMEDICINSKA EKSPERTIZA U KRIVIČNIM DELIMA
PROTIV POLNE SLOBODE, 471
D. J. Dunjić

XVIII EKSPERTIZNA DIJAGNOSTIKA, 477
D. J. Dunjić

1. Sudskomedicinska obdukcja, 477
2. Obdukcja kod torture, 484
3. Obdukcja usmrćenih u saobraćajnim nezgodama, 491
4. Obdukcja novorođenčadi, 495
5. Perinatalna autopsija, 502
6. Obdukcja otrovanih, 504
7. Obdukcja kod povreda vatrenim oružjem, 509
8. Obdukcija narkomana, zaraženih HIV virusom i infektivnim bolestima, 513
9. Posebne obdukcione tehnike, 514
10. Sudskomedicinska ekshumacja, 520

XIX ETIČKI ASPEKTI SUDSKOMEDICINSKE EKSPERTIZE I EKSPERTIZNA ETIKA, 525
D. J. Dunjić

XX LEKSIKON SUDSKOMEDICINSKIH POJMOVA I IZRAZA, 529
D. J. Dunjić

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ekspertizna medicina – knjiga”

Your email address will not be published. Required fields are marked *