Lekovi i tretman hranom za decu sa ASD

рсд1,100.00

Category: Tag:

Opis

Lekovi i tretman hranom za decu sa ASD

Napisao: Marija Lazarević, Siniša Jovanović

Knjiga Lekovi i tretman hranom za decu sa ASD sačinjena je sa ciljem da pomogne roditeljima dece sa poremećajem iz spectra autizma (ASD – eng, Autism Spectrum Disorders).

Nedovoljno opskrbljeni oružjem koje savladava simptome autizma, kao i njegove uzroke i faktore rizika, roditelji i negovatelji dece obolele od ove bolesti osećaju nemoć u svom delovanju, pokušavajući da pronađu izlaz korišćenjem različitih metoda i mehanizama premošćavanja i eliminisanja sopstvenog stresa, kao i napetosti dece, koju ona često osećaju. Zadatak lekara i osnovni postulat lekarske prakse je – unaprediti delokrug dejstva koji obuhata ne samo identifikovanje, kontrolisanje i uklanjanje osnovnih simptoma ove bolesti, već i utvrđivanje njenih uzroka koji rukovode sudbinama obolelih i njihovih porodica.

U knjizi su razmotreni efekti farmakološkog tretmana određenih simptoma i domena simptoma povezanih sa autizmom, zatim preporuke bazirane na kliničkom iskustvu, koje obuhvataju saznanja na koji način lekovi mogu najbolje da se koriste kod lečenja dece sa autizmom.
Takođe, u knjizi se autori bave i diskusijom o farmakoterapiji i intervencijama ishrane iz oblasti komplementarne i alternativne medicine, koji su retko simptomatsko-specifični i zalaganja za njihovu upotrebu ponedak zahtevaju širi cilj u smislu preokretanja osnovnih simptoma ili čak „izlečenja“ autizma.

Autori se dotiču i teme medikamentozne terapije za autizam, budući da nema standardnih lekova koji efikasno leče osnovno jezgro simptoma autizma – socijalne deficite, abnormalnosti u govoru i jeziku i ograničena interesovanja, koja definišu poremećaj spektra autizma, te da je najbolji pristup lečenju simptoma edukativna, bihejvioralna i habilitativna intervencija.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lekovi i tretman hranom za decu sa ASD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *