Mediko

Oksidativni stres: slobodni radikali, prooksidansi, antioksidansi

рсд1,499.00

Out of stock

Category: Tag:

Opis

Oksidativni stres: slobodni radikali, prooksidansi, antioksidansi

Napisao: Mirjana M. Đukić

Oksidativni stres, najjednostavnije rečeno, označava stanje organzima u raznim bolestima i trovanjima kada povećana produkcija slobodnih radikala i njihovi štetni efekti nadvladavaju kapacitet antioksidativnog sistema odbrane organizma i time dovode do niza patofizioloških poremećaja sa nekada veoma teškim posledicama. Ova monografija daje zbir fundamentalnih rezultata i velikog broja najvažnijih aspekata dosadašnjih saznanja, to je stručan i naučno utemeljen izveštaj o najnovijim rezultatima proučavanja reaktivnih vrsta i antioksidanasa. Monografiju čini pet osnovnih celina. Prva je posvećena detaljnom prikazu reaktivnih kiseoiničnih i azotiv vrsta, druga preparatima sa antioksidativnim delovanjem, treća prooskidansima kao uzročnicima oksidativnog stresa, četvrta oksidativnom stresu kao mehanizmu toksičnosti, a u petoj su za sve oblasti data test pitanja sa odgovorima.

Prof. Mirjana Đukić, redovni profesor na Katedri za toksikologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ima bogato iskustvo u istraživanju patofizioloških mehanizama vezanih za slobodne radikale, antioksidanse, zloupotrebu droga i alkoholizam, terapiju, i analitičku toksikologiju. Sa preko 200 publikacija, uključujući tematske zbornike i originalne naučne radove, prof. Đukić je takođe aktivna u nastavnom procesu, uvevši izborne predmete i kao mentor za doktorske radove. Ona je član brojnih naučnih projekata, recenzira radove i ima aktivnu ulogu u profesionalnim udruženjima, uključujući EUROTOX i Komisiju za kontrolu postupaka uništavanja prekursora Vlade R.S. Takođe, kao osnivač, doprinosi Centru za prevenciju adiktivnih ponašanja na FF-UBG od 2020.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oksidativni stres: slobodni radikali, prooksidansi, antioksidansi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *