Mediko

Uvod u medicinu i povijest medicine

рсд5,073.00

Category: Tag:

Opis

Uvod u medicinu i povijest medicine

Napisao: Ana Borovečki, saradnici

Odlomak:

Tekst udžbenika temelji se na ishodima učenja i kompetencijama koji su opisani i navedeni u studijskom programu za predmet Uvod u medicinu i povijest medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Udžbenik nastoji na jasan i pristupačan način pomoći/olakšati studentu ulazak u studij medicine i buduću profesiju, uz razumijevanje osnovnih pojmova i povezivanje najznačajnijih događaja, svjetonazora, otkrića, vjerovanja i znanja iz povijesti medicine s današnjim spoznajama i izazovima.

Udžbenik je podijeljen u četiri dijela.

U prvome se dijelu daje uvod u područje medicine te se pokušava odgovoriti na pitanja: Što je medicina? Zašto je medicina profesija? Na koja se područja medicina dijeli? Koja su obilježja pojedinih područja u medicini? Koje sve specijalizacije postoje u medicini? Što je to zdravstveni sustav i kako je on organiziran?

U drugome se dijelu knjige daje povijesni pregled razvoja medicine. Prikazani su najvažniji liječnici i otkrića. Povijesti medicine pristupa se problemski progovarajući o pojedincima i važnim otkrićima.

Ovakav se pristup nastavlja i u trećem dijelu, gdje je medicina prikazana u kontekstu njezina povijesnog isprepletanja s društvenim promjenama i njezina utjecaja na sámo društvo.

Zadnji, četvrti dio knjige bavi se medicinom kao profesijom u užem smislu donoseći osnovne etičke postavke te osnove profesionalnih standarda ponašanja liječnika prema pacijentu, ali i prema društvu.

Ana Borovečki rođena je 9. oktobra 1973. godine u Zagrebu i hrvatska je doktorkai bioetičarka. Trenutno je vanredni profesor na Fakultetu javnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Specijalizovala je kliničku farmakologiju sa toksikologijom.

Završila je Klasičnu gimnaziju u rodnom Zagrebu, a diplomirala je 1998. godine na Medicinskom fakultetu u istom gradu. Iste godine je dobila i Rektorovu nagradu za rad pod nazivom „Filozofski modeli Gjure Armena Balgivija u De fibra motrice et morbosa“, mentor profesorke Biserke Belice. Magistrirala je filozofiju i komparativnu književnost 2000. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa tezom „Glazgovski epigrami Marka Marulića“ pod mentorstvom profesorke Andree Zlatar. Doktorirala je 2007. godine na Univerzitetu Radboud u Nijmegenu, Holandija, sa disertacijom „Etičke komisije u Hrvatskoj”. Specijalizaciju je završila 2008. godine.

Ana Borovečki radila je kao istraživač na Odeljenju za istoriju i filozofiju nauke HAZU (1998 – 2002), kao i na Katedri za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravlja, kao i na Katedri za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite pri Medicinski fakultet u Zagrebu. Trenutno je šef ovog drugog odeljenja. Mentor je oko dvadesetak diplomskih radova.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uvod u medicinu i povijest medicine”

Your email address will not be published. Required fields are marked *