Lekovi · May 5, 2023

lek

Progesteron kapsula, meka blister, 14 po 200 mg

progesteron kapsula, meka blister, 14 po 200 mg

Zaštićeno ime leka: UTROGESTAN

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium, Francuska; Belgija

DDD: 300 mg

Indikacija: 1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
3. Preteći pobačaj (O20.0);
4. Prevremeni porođaj (O60).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.