Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Raltegravir film tableta bočica, 60 po 400 mg

raltegravir film tableta bočica, 60 po 400 mg

Zaštićeno ime leka: ISENTRESS

Merck Sharp & Dohme B.V., Holandija

DDD: 0,8 g

Indikacija: HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.