Mediko

Blog · January 17, 2024

dr Atul Gawande hirurg

Revizija budućnosti u zdravstvu: Intervju sa dr Atulom Gawandeom

U jednom intervjuu, dr Atul Gawande, američki hirurg i poznati stručnjak za zdravstvenu politiku, delio je svoje misli o primeni veštačke inteligencije (AI) u zdravstvu, izazovima implementacije inovacija i potrebi za promenama u sistemu zdravstvene nege.

Dr Gawande, osnivač Ariadne Labs, organizacije posvećene unapređenju sistema zdravstvene nege, istakao je važnost ravnoteže između tehnoloških inovacija i praktičnih rešenja koja se mogu primeniti na terenu. On je naglasio da tehnologija treba da bude integrisana u radne procese kako bi zaista doprinela poboljšanju zdravstvene nege.

Jedan od ključnih izazova koje je dr Gawande istakao jeste nedostatak izvršenja planova inovacija. Kroz primere uspešnih implementacija, poput sigurnosnog kontrolnog popisa u hirurgiji, istakao je potrebu za fokusom na praktičnim rešenjima koja će zaista olakšati rad kliničara.

U diskusiji o ulozi veštačke inteligencije u zdravstvu, dr Gawande je podelio primer projekta digitalnog fenotipiziranja, koji koristi podatke sa pametnih telefona kako bi praćenje pacijenata bilo preciznije. Ipak, naglasio je da je još uvek potrebno raditi na tome kako ove inovacije mogu efikasno postati deo svakodnevnih radnih tokova.

Intervju je takođe obuhvatio teme partnerskih odnosa između organizacija poput Ariadne Labs i startapa. Dr Gawande je istakao važnost saradnje između velikih institucija i inovativnih startapa, ističući da “Boston je Silicon Valley zdravstvene inovacije.”

Dr Gawande je izrazio optimizam u vezi sa brakom između veštačke inteligencije i implementacije sistema u zdravstvu. “Tehnologija može napredovati, ali je potrebna veća investicija i posvećenost kako bi stvorila okruženje u kojem će zaista doprineti poboljšanju zdravstvene nege,” zaključio je Gawande.