Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Risperidon film tableta blister, 30 po 2 mg

risperidon film tableta blister, 30 po 2 mg

Zaštićeno ime leka: AVERIDON

Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd, Republika Srbija

DDD: 5 mg

Indikacija: 1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 – F29),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31),
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.