Mediko

Ordinacije · February 20, 2023

Sanitas klinik

Sanitas klinik je ordinacija u Jagodini koja nudi vrhunsku medicinsku negu. U ovoj instituciji postoje: odeljenje ginekologije, fizikalne medicine, oftalmologije, otorinolaringologije i kardiologije.

Sanitas klinik nudi pribavljanja lekarskih uverenja za zaposlene i učenike, kao i sve druge namenske vrste lekarskih uverenja. Takođe, svim zainteresovanima nude se i pregledi kod lekara specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, kao i interniste i psihologa.