Mediko

Lekari · November 16, 2022

Dr Biljana Mitić Krstić

Dr Biljana Mitić Krstić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1988. godine, a specijalistički ispit iz dermatovenerologije je položila 1995. godine na Klinici za kožne i polne bolesti u Beogradu.

Od 1988. godine zaposlena je u Opštoj bolnici Ćuprija. Radi na odeljenju za kožne i polne bolesti Opste bolnice Ćuprija. Zvršila je posebne edukacije iz oblasti dermoskopije, lečenja hroničnih rana, estetske dermatologije uz kontinuirane edukacije na domaćim i inostranim kongresima i stručnim predavanjima iz oblasti dermatovenerologije.

Član je lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Asocijacija Srpske Kozmetske i Estetske Dermatologije (ASKED).

Dr Biljana obavlja preglede u ordinaciji Sanitas klinik.

melem za kožne bolesti Bilje Rakić