Mediko

Lekari · November 14, 2022

Dr Marija Lazić

Dr Marija Lazić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, gde je 2006. godine završila specijalistički ispit i specijalizaciju iz interne medicine kao i užu specijalizaciju iz oblasti endokrinologije 2010. godine. Radila je na odeljenju pedijatrije, a zatim na internom odeljenju OB Paraćin. Od 2020. godine radi u privatnoj praksi, samostalno i kao konsultant. Bavi se lečenjem dijabetesa, bolestima štitaste žlezde, lečenjem gojaznosti, sindroma policističnih jajnika i ostalo. Obavlja ultrazvučne preglede štitaste žlezde.

Dr Marija obavlja preglede u ordinaciji Sanitas klinik.