Mediko

Kardiolozi · November 14, 2022

Dr Mirjana Milanović

Dr Mirjana Milanović je specijalista kardiologije. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2000.godine, a specijalizaciju iz Interne medicine 2016. Godine, takođe u Beogradu. Užu specijalizaciju iz kardiologije, u trajanju od 24 meseca na istom fakultetu je završila 2016.godine.

Od 2000. Godine radi u Opštoj bolnici Jagodina, prvo kao doktor medicine u Službi opšte medicine, Dispanzeru za decu i omladinu i Službi hitne medicinske pomoći. Zatim od 2006. Do 2016. Godine kao specijalista interne medicine, u Odseku Kardiologije pri Odeljenju interne medicine – Sektora za internističke grane, a od 2016.god. kao specijalista interne medicine – subspecijalista kardiologije u Odseku kardiologije.

Godine 2006. Položila je završni ispit bazičnog kursa iz ehokardiografije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2013. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu savladala CW Doppler sonografiju perifernih krvnih sudova. Učestvovala je kao lekar-istrazivač u studijima ClBIS-ELD, MOLITOR I STREAM-2.

Dr Mirjana obavlja kardiološke preglede u ordinaciji Sanitas klinik.