Lekari · November 14, 2022

Dr Marko Ilić

Dr Marko Ilić je specijalista nefrologije. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 2011. godine. Specijalizaciju iz nefrologije završio je na fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu 2019. godine. U Opštoj bolnici Ćuprija počeo je da radi 2005. godine. Trenutno radi na mestu subspecijaliste u odeljenju nefrologije sa odsekom hemodijalize. Član je Srpskog lekarskog društva, Udruženja nefrologa Srbije, ERA-EDTA-Evropskog udruženja za bubrežne bolesti, dijalizu i transplantaciju i ECHOS-Ehokardiografskog udruženja Srbije.

Dr Marko obavlja preglede u ordinaciji Sanitas klinik.