Mediko

Lekari · November 14, 2022

Dr Jelena Petrović

Dr Jelena Petrović je specijalista pedijatrije. Osnovne studije završila je 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavezan pripravnički staž obavila je na Vojno medicinskoj akademiji.

Volontirala je na Odeljenju neurologije OB Ćuprija 2013-2014. Specijalistički ispit i specijalizaciju iz pedijatrije završila 2019. godine u Beogradu. Od 2020. godine zaposlena u DZ Jagodina, Školski dispanzer.

Dr Jelena obavlja pedijatrijske preglede u ordinaciji Sanitas klinik.