Mediko

Lekari · November 16, 2022

Dr Dalibor Stevanović

Dr Dalibor Stevanović je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu 2012. godine, a Specijalizacija iz radiologije 2019. godine. Radi u Opštoj bolnici Jagodina od maja 2019. godine.

Dr Dalibor obavlja radiološke preglede u ordinaciji Sanitas klinik.