Mediko

Lekari · July 15, 2023

Dr Jaroslav Bojović

Dr Jaroslav Bojović je specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz reumatologije.

Osnovne studije Medicinskog fakulteta je završio u Beogradu 1992. godine. Na istom fakultetu je završio specijalizaciju iz interne medicine 2003. godine i subspecijalizaciju iz reumatologije 2017. godine. Doktorat iz oblasti reumatologije upisao u Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i položio doktorski ispit. U toku je izrada doktorske disertacije.

Od 1992. do 1999. godine radio je na mestu Načelnika Garnizonske ambulante Gornji Milanovac. Zatim je od 2009. do 2022. godine bio na poziciji Načelnika Kabineta za reumatologiju VMA.

Autor više radova objavljenih u domaćim i svetskim časopisima.

Posebne oblasti interesovanja su mu dijagnostika i lečenje sledećih oboljenja: reumatoidni artritis, osteoartritis, osteoporoza, sistemske bolesti vezivnog tkiva.

Dr Jaroslav obavlja reumatološke preglede u ordinaciji Sanitas klinik.

melem za reumu