Mediko

Događaji · February 10, 2024

Simpozijum Svetski dan sluha

Simpozijum povodom Svetskog Dana Sluha u Beogradu

U periodu od 6. do 7. marta 2023. godine, Holiday Inn u Beogradu će biti domaćin Simpozijuma posvećenog Higijeni Sluha i Glasova, povodom Svetskog Dana Sluha. Organizator simpozijuma je Udruzenje otorinolaringologa Srbije.

Teme simpozijuma: Rano otkrivanje, prevencija i lečenje slušnog oštećenja. Čuvanje dobrog glasa.

PROGRAM

6. mart, ponedeljak

SALA I

12.00 – REGISTRACIJA UČESNIKA

13.00-13.15 Pozdravna reč

Prof. dr Nenad Arsović

Predsednik Udruženja otorinolaringologa Srbije

I MasterClass: Rano otkrivanje slušnog oštećenja

Moderator: Prof. dr Nenad Arsović

13.15-13.35 Dijagnoza i prevencija genetskog oštećenja sluha

Prof. Saba Battelino, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

13.35-13.55 Neonatalni skrining sluha-imperativ sadašnjosti za zdraviju budućnost

Doc. dr Snežana Babac, FASPER

13.55-14.15 Uloga logopeda u ranom prepoznavanju dece sa slušnim oštećenjem

Prof. dr Mirjana Petrović Lazić, logoped, FASPER

14.15-14.35 Postnatalni faktori rizika povezani sa gubitkom sluha kod visoko rizične nedonoščadi

Dr Olgica Rakić, Institut za neonatologiju, Beograd

14.35-14.55 Tinitus kao prvi simptom oštećenja sluha

Doc. dr Ljiljana Čvorović, Klinika za ORL I MFH, UKCS

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

14.55-15.15 Izazovi otorinolaringologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ranom otkrivanju slušnog oštećenja kod dece i odraslih

Dr Ana Krivokapić, DZ Čukarica

15.15-15.30 Diskusija

15.30-16.00 Kafe pauza

16.00-16.20 Komercijalni simpozijum / HEMOFARM

„Zašto nam je potreban penicilin V?“

Doc. dr Ljiljana Čvorović

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

II MasterClass: Lečenje slušnog oštećenja

Moderator: Prof. dr Zoran Dudvarski

16.20-16.40 Hirurške tehnike za lečenje senzorineuralne nagluvosti

Prof. dr Nenad Arsović, Klinika za ORL I MFH, UKCS

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

16.40-17.00 Hirurške tehnike za lečenje konduktivne nagluvosti

Prof. dr Zoran Dudvarski, Klinika za ORL i MFH, UKCS

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

17.00-17.20 Otoreja: definicija, klasifikacija, dijagnoza i tretman

Prof. dr Dragoslava Đerić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

17.20-17.40 Tretman slušnog oštećenja kod različitih sistemskih bolesti i COVID 19

Prof. dr Dušan Milisavljević, ORL klinika, UKC Niš

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

17.40-18.00 Kafe pauza

18.00-18.20 Uloga surdologa u (re)habilitaciji slušno-oštećenih

Prof. dr Sanja Ostojić-Zeljković, defektolog, FASPER

18.20-18.40 Staračka nagluvost i kvalitet života sa slušnim amplifikatorima

Doc. dr Bojana Bukurov, Klinika za ORL i MFH, UKCS

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

18.40-19.00 Benefits of individualised cochlear implantation using Otoplan

Prof. Stefan Tschani, Salzburg University Clinic, Austria

19.00-19.20 Bonebridge-bone conducting hearing implant: introduction and benefits

Prof. Stefan Tschani, Salzburg University Clinic, Austria

19.20-19.30 Diskusija

19.30 Koktel

Hotelski restoran

SALA II

Simpozijum medicinskih sestara

13.30-13.45 Sluh i govor

Ivana Đokić,VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

13.45-14.00 Uticaj buke na zdravlje čoveka

Danijela Petrović,VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

14.00-14.15 Dijagnostička ocena slušnog aparata

Tanja Erdeljanović, spec. str. sestra, Klinika za ORL i MFH, UKCS

14.15-14.30 Preventivni ORL pregledi kod dece predškolskog uzrasta u Domu zdravlja Obrenovac

Biljana Rajković, VMS, DZ Obrenovac

14.30-14.45 Učešće medicinske sestre u sprečavanju oštećenja sluha kod mladih usled pojačane buke

Slađana Rašić Moskić, VMS, OB Smederevo

14.45-15.00 Komunikacija sa osobama oštećenog sluha

Nataša Kenić, str.sestra specijalista, Danijela Mandić, med. sestra

Klinika za ORL i MFH, UKCS

15.00-15.15 Kohlearna implantacija iz ugla medicinske sestre instrumentarke

Slađana Stanković, med. sestra, Jovana Jovičić, med. sestra

Klinika za ORL i MFH, UKCS

15.15-15.30 Diskusija

15.30-16.00 Kafe pauza

16.00-16.15 Medicinska sestra kao aktivni učesnik u rehabilitaciji dece sa oštećenim sluhom

Milana Bosić, VMS, Aleksandra Čurović, med. sestra

Klinika za ORL i MFH, UKCS

16.15-16.30 Rekurentni otitis, uloga medicinske sestre u lečenju

Katarina Džimović, VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

16.30-16.45 Zdravstvena nega dece sa urođenim malformacijama

Aleksandra Ivanović, VMS, Bolnica za ORL, KBC „Dragiša Mišović“

16.45-17.00 Specifičnosti nege deteta sa aspiriranim stranim telom

Aleksandra Antić, med.sestra, Institut za majku i dete „ Dr Vukan Čupić“

17.00-17.15 Tinitus i poremećaj sluha kao simptomi COVID 19

Snežana Petrović, VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

17.15-17.30 Zdravstvena nega pacijenta nakon operacije larinksa,prikaz slučaja

Marija Jovanović, VMS, Klinika za ORL, VMA

17.30-17.45 Diskusija

17.45 Kafe pauza

19.30 Koktel

7. mart, utorak

III MasterClass: Prevencija slušnog oštećenja

Moderator: Doc. dr Ljiljana Čvorović

09.00-09.20 Uticaj buke na zdravlje čoveka

Prof. dr Goran Belojević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

09.20-09.40 Mere zaštite od buke na radnom mestu

Prof. dr Petar Bulat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

09.40-10.00 Ototoksičnost i otoprotekcija

Prof. dr Miroslav Radenković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

10.00-10.20 Tinitus kod adolescenata kao javno zdravstveni problem

Doc. dr Milena Tomanić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

10.20-10.50 Kafe pauza

IV MasterClass: Glas i sluh-Vokalna higijena

Moderator: Prof. dr Sanja Krejović

10.50-12.00 Učesnici:

Prof. Nikola Mijailović, Bariton

Umetnički direktor Opere Narodnog pozorišta, redovni profesor Fakulteta muzičke

umetnosti

Prof. Katarina Jovanović, vokalni pedagog

Olja Njaradi, vokalni terapeut

12.00 Dodela sertifikata