Mediko

Događaji · February 24, 2023

Simpoziujum povodom svetskog dana sluha

Higijena sluha i glasa

Simpozijum povodom svetskog dana sluha održaće se 6. i 7. marta 2023. godine u hotelu Holiday INN u Beogradu. Organizator je Društvo otorinolaringologa Srbije.

Teme simpozijuma su:

– Rano otkrivanje, prevencija i lečenje slušnog oštećenja

– Čuvanje dobrog glasa

Održaće se promocija publikacije Periferna paraliza facijalnog živca

Preliminarni raspored

6. mart, ponedeljak

SALA I

I MasterClass: Rano otkrivanje slušnog oštećenja

09.00-09.20   Dijagnoza i prevencija genetskog oštećenja sluha, Prof. dr Saba Batellino, UKC Ljubljana, Slovenia

09.20-09.40   Neonatalni skrining sluha-imperativ sadašnjosti za zdraviju budućnost, Doc. dr Snežana Babac, FASPER

09.40-10.00   Uloga logopeda u ranom prepoznavanju dece sa slušnim oštećenjem, Prof. dr Mirjana Petrović Lazić, logoped, FASPER

10.00-10.20   Postnatalni faktori rizika povezani sa gubitkom sluha kod visoko rizične nedonoščadi, Dr Olgica Rakić, Institut za neonatologiju, Beograd

10.20-10.40   Tinitus kao prvi simptom slušnog oštećenja, Doc. dr Ljiljana Čvorović, Klinika za ORL I MFH, UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

10.40-11.00   Izazovi otorinolaringologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ranom otkrivanju slušnog oštećenja kod dece i odraslih, Dr Ana Krivokapić, Klinika za ORL I MFH, UKCS

11.00-11.15   Diskusija

11.15-11.45   Kafe pauza

II MasterClass: lečenje slušnog oštećenja

11.45-12.05 Hirurške tehnike za lečenje senzorineuralne nagluvosti, Prof. dr Nenad Arsović, Klinika za ORL I MFH, UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

12.05-12.25 Benefiti hirurške (re)habilitacije u odnosu na (re)habilitaciju slušnim amplifikatorima i vice versa, Prof. dr Robert Trotić, Medicinski fakultet, Sveučilište Zagreb,Hrvatska

12.25-12.45 Hirurške tehnike za lečenje konduktivne nagluvosti, Prof. dr Zoran Dudvarski, Klinika za ORL i MFH, UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

12.45-13.05 Tretman slušnog oštećenja kod različitih sistemskih bolesti i COVID 19, Prof. dr Dušan Milisavljević, ORL klinika, UKC Niš Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

13.05-13.25 Uloga surdologa u (re)habilitaciji slušno-oštećenih, Prof. dr Sanja Ostojić-Zeljković, defektolog, FASPER

13.25-13.45 Staračka nagluvost i kvalitet života sa slušnim amplifikatorima, Doc. dr Bojana Bukurov, Klinika za ORL i MFH, UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

13.45-14.00 Diskusija RUČAK

SALA II

Simpozijum medicinskih sestara

09.00-09.15 Sluh i govor, Ivana Đokić,VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

09.15-09.30 Uticaj buke na zdravlje čoveka, Danijela Petrović,VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

09.30-09.45 Dijagnostička ocena slušnog aparata, Tanja Erdeljanović, spec. str. sestra, Klinika za ORL i MFH, UKCS

09.45-10.00 Preventivni ORL pregledi kod dece predškolskog uzrasta u Domu zdravlja Obrenovac, Biljana Rajković, VMS, DZ Obrenovac

10.00-10.15 Učešće medicinske sestre u sprečavanju oštećenja sluha kod mladih usled pojačane buke, Slađana Rašić Moskić, VMS, OB Smederevo

10.15-10.30 Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, Nataša Kenić, str.sestra specijalista, Danijela Mandić, med. sestra, Klinika za ORL i MFH, UKCS

10.30-10.45 Kohlearna implantacija iz ugla medicinske sestre instrumentarke, Slađana Stanković, med. sestra, Jovana Jovičić, med. sestra Klinka za ORL i MFH, UKCS

10.45-11.00 Diskusija

11.00-11.30 Kafe pauza

11.30-11.45 Medicinska sestra kao aktivni učesnik u rehabilitaciji dece sa oštećenim sluhom, Milana Bosić, VMS, Aleksandra Čurović, med. sestra Klnika za ORL i MFH, UKCS

11.45-12.00 Rekurentni otitis, uloga medicinske sestre u lečenju, Katarina Džimović, VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

12.00-12.15 Zdravstvena nega dece sa urođenim malformacijama, Aleksandra Ivanović, VMS, Bolnica za ORL, KBC „Dragiša Mišović“

12.15-12.30 Specifičnosti nege deteta sa aspiriranim stranim telom, Aleksandra Antić, med.sestra, Institut za majku i dete „ Dr Vukan Čupić“

12.30-12.45 Tinitus i poremećaj sluha kao simptomi COVID 19, Snežana Petrović, VMS, Klinika za ORL i MFH, UKCS

12.45-13.00 Zdravstvena nega pacijenta nakon operacije larinksa, prikaz slučaja Marija Jovanović, VMS, Klinika za ORL, VMA

13.00-13.15 Diskusija

RUČAK

7. mart, utorak

III MasterClass: Prevencija slušnog oštećenja

 09.00-09.20 Uticaj buke na zdravlje čoveka, Prof. dr Goran Belojević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

09.20-09.40 Mere zaštite od buke na radnom mestu, Prof. dr Petar Bulat, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

09.40-10.00 Ototoksičnost i otoprotekcija, Prof. dr Miroslav Radenković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

10.00-10.20 Tinitus kod adolescenata kao javno zdravstveni problem, Doc. dr Milena Tomanić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

10.20-10.50 Kafe pauza

IV MasterClass: Glas i sluh-Vokalna higijena

Moderator: Prof. dr Sanja Krejović

10.50-12.00 Učesnici:

Prof. Katarina Jovanović, vokalni pedagog

Marko Kalajanović, vokalni profesionalac

Olja Njaradi, vokalni terapeut