Lekovi · May 5, 2023

injekcija

Somatropin rastvor za injekciju u ulošku uložak,1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)

somatropin rastvor za injekciju u ulošku uložak,1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)

Zaštićeno ime leka: OMNITROPE

Sandoz GMBH, Austrija

DDD: 2 i.j.

Indikacija: 1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece,
2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece,
3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam )( E23.0 ),
4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P05.1 ),
5. Prader – Willi sindrom ( Q87.1 ).

Napomena o leku: Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.