Lekovi · May 5, 2023

lek

Sildenafil film tableta blister, 90 po 20 mg

sildenafil film tableta blister, 90 po 20 mg

Zaštićeno ime leka: REVATIO

Fareva Amboise – Poce sur Cisse, Francuska

DDD: 50 mg

Indikacija: Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.