Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Takrolimus kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 30 po 5 mg

takrolimus kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda blister, 30 po 5 mg

Zaštićeno ime leka: ADVAGRAF

Astellas Ireland Co. Ltd., Irska

DDD: 5 mg

Indikacija: Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.